0907 573 145, 0904 676 566

Veterinárna ambulancia a psí salón

Cenník

Výjazd k pacientom: Barca a Šebastovce poplatok 7 €

Výjazd k pacientom: Košice – mesto poplatok 12 €

Výjazd k pacientom: Košice okolie poplatok 17 € (resp. závisí od vzdialenosti)

Pohotovostná služba len pre pacientov našej veterinárnej ambulancie:

Pohotovostný príplatok mimo ordinačných hodín pre stálych klientov (stály klient je klient, ktorého aspoň jedno zviera bolo v našej ambulancii za posledných 12 kalendárnych mesiacov aspoň 1x vakcinované): 15 €

Pohotovostný príplatok mimo ordinačných hodín pre ostatných klientov 25 €
 
Tento príplatok neplatí pre vopred objednaných pacientov
 
Vo veterinárnej ambulancii je možnosť platby platobnou kartou. Akceptujeme všetky bežné platobné karty a je možnosť platiť i bezkontaktne.