0907 573 145, 0904 676 566

Veterinárna ambulancia a psí salón

MVDr. Tomáš Mihok PhD.

 • od 1.6.2014 odborný asistent na Katedre výživy a chovu zvierat na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • od 1.2.2013 do 31.5.2014 odborný asistent na Ústave verejného a súdneho veterinárskeho lekárstva a ekonomiky na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
 • od 1.10.2011 do 31.1.2013 odborný asistent na Ústave pre chov a choroby zveri a rýb na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • od 1.1.2011 člen Komory veterinárnych lekárov
 • 2008 CEEPUS Summer Course zameraný na akvakultúru na Univerzite sv. Štefana v Gödöllő v Maďarsku
 • 2008 študijný pobyt na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne v Českej republike
 • 2007 - 2011 doktorandské štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v odbore Infekčné a parazitárne choroby zvierat
 • 2006 stáž na oddelení chirurgie vo Vila Real v Portugalsku (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro)
 • 2006 študijný pobyt vo Vila Real v Portugalsku (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro)
 • 2000 - 2007 štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, odbor všeobecné lekárstvo
 • 1996 - 2000 štúdium na Strednej poľnohospodárskej škole v Košiciach - Barci v odbore veterinárstvo